Javno dostopni defibrilatorji

Javno dostopni defibrilatorji

Pri sprehodu po mestu gotovo lahko opazimo živobarvne nosilce, ki ponujajo javno dostopen defibrilator. To je naprava, ki lahko reši življenje v primeru srčnega zastoja, zato je pametno poznati njihove lokacije in seveda tudi znati pravilno ukrepati v primeru, da ga bomo potrebovali. Predvsem pa moramo biti pripravljeni pomagati, že to lahko naredi veliko razliko. 

V javni uporabi so defibrilatorji AED, to so avtomatski zunanji defibrilatorji. AED je kratica za automatic external defibrillator, sicer poznamo tudi druge vrste teh naprav, navsezadnje so na voljo takšni, ki se vgradijo pod kožo. Prav tako so različni defibrilatorji na voljo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih, tudi tam se uporabljajo naprave, ki so nekoliko drugačne od avtomatskih defibrilatorjev v javni rabi. Za AED Slovenija predpisuje obvezno uporabo le v medicinskih ustanovah, medtem ko so javno dostopne naprave tam postavljene prostovoljno na javno pobudo. A tudi ti defibrilatorji morajo ustrezati določenim predpisom, ravno zato so recimo vsi enako označeni s tridimenzionalno kartico z zelenim srcem, nameščeni pa so v opaznih rumenih škatlah. 

Ker pri predpisih za AED Slovenija ne predvideva obvezne namestitve na javna mesta, je tudi financiranje javno dostopnih defibrilatorjev prepuščeno posameznim kupcem. Sredstva se zbirajo na različne načine, predvsem z donacijami, med kupci pa so običajno šole in društva. Ker je cena za defibrilator lahko precej visoka, so kupci le redko fizične osebe oziroma posamezniki.

Uporaba AED

Sicer pa je s ponudbo javno dostopnih AED Slovenija kar dobro pokrita, predvsem v urbanih središčih, kjer je tudi največ tveganja za srčni zastoj. V primeru, da do tega pride, moramo znati pravilno odreagirati. Najprej moramo simptome prepoznati in prizadeti osebi priskočiti na pomoč. Dobro je, da vsaj približno vemo, kje je najbližji AED defibrilator. S tem smo že opravili veliko dela, saj nas nato defibrilator sam vodi skozi postopek z glasovnimi ukazi. Defibrilator odpremo, nato namestimo elektrode na telo in pritisnemo na gumb. 

Back to top